Zásady zpracování / Ochrana osobních údajů

GDPR

Ochrana osobních údajů

Děkuji za tvou návštěvu na mých stránkách, těší mě tvůj zájem. Beru ochranu tvých soukromých údajů vážně a chci, aby ses při návštěvě mých internetových stránek cítil/a dobře. Ochrana tvého soukromí při zpracování osobních údajů je pro mě důležitou záležitostí, kterou při mých obchodních procesech beru na zřetel.

Pokud jsi mým zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu,
svěřuješ mi své osobní údaje. Já zodpovídám za jejich ochranu a
zabezpečení. Seznam se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy,
které máš v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce?

Jsem Ziara Dvořáčková, IČ: 87838737, trvalým bydlištem Křižíkova 552, 541 01  Trutnov, datum narození: 13.02.1992 , která provozuje webovou stránku ziara.cz.

Tvé osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje
zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další
zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje

Pokud se na mě budeš chtít v průběhu zpracování obrátit, můžeš mě kontaktovat na e-mail: ziara@ziara.cz.

Prohlašuji

Prohlašuji, že jako správce tvých osobních údajů splňuji veškeré zákonné
povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

budu zpracovávat tvé osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to
především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,

plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování
osobních údajů,

umožním a budu tě podporovat v uplatňování a plnění tvých práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříš, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

● poskytování služeb, plnění smlouvy

Tvé osobní údaje, které nezbytně potřebuji k plnění smlouvy.

● vedení účetnictví

Jsi-li zákazník, tvé osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

● marketing - zasílání newsletterů

Tvé osobní údaje (e-mail a jméno a pohlaví), na které klikáš v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráš využívám za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jsi-li mým zákazníkem, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že tě mé novinky zajímají.

Pokud nejsi mým zákazníkem, zasílám ti newslettery jen na základě tvého souhlasu. V obou případech můžeš tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

● pokročilý marketing na základě souhlasu

Pouze na základě tvého souhlasu ti můžu zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím mých kontaktních údajů.

● fotografická dokumentace (živé akce apod.)

Tvé osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Cookies

Při procházení mých webových stránek zaznamenáváme tvou IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíš a ze které stránky přicházíš. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu ti můžu nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Moje webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžeš na svém počítači zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je jako kdyby byly moje vlastní. Přijala jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a
organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K tvým osobním údajům mají přístup moji zaměstnanci a spolupracovníci. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já a na dané zpracování se specializují.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem:

SmartSelling a.s., Facebook, Google.

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji však, že v takovém případě při výběru, budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracovávám výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Tvá práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů mátš řadu práv. Pokud budeš chtít některého z
těchto práv využít, prosím, kontaktuj mě prostřednictvím e-mailu: ziara@ziara.cz.

Máš právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami
zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup mě můžeš kdykoli vyzvat a já ti doložím, jaké tvé osobní údaje zpracovávám a proč.

Pokud se u tebe něco změní nebo shledáš své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máš právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžeš využít, pokud se domníváš, že
zpracovávám tvé nepřesné údaje, domníváš se, že provádím
zpracování nezákonně, ale nechceš všechny údaje smazat nebo pokud jsi vznesl námitku
proti zpracování.

Omezit můžeš rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.

(Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost

Pokud bys chtěl / chtěla své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budu postupovat
stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že ti informace dodám
ve strojově čitelné podobě. 

Právo na výmaz (být zapomenut)

Tvým dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na tebe
zapomenout, ale pokud si to budeš přát, máš na to právo. V takovém případě
vymaži veškeré tvé osobní údaje ze svého systému i ze systému
všech dílčích zpracovatelů a záloh. 

V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, a např. musím
evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy
smaži všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu tě budu informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máš pocit, že s tvými údaji nezacházím v souladu se zákonem, máš
právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc
ráda pokud nejprve budeš o tomto podezření informovat mě,
abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a službami ti zasílám jsi-li můj zákazník na
základě mého oprávněného zájmu.

Pokud zákazníkem ještě nejsi, posílám ti je jen na základě tvého souhlasu. V obou
případech můžeš ukončit odběr mých e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v
každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost

Dovoluji si tě ujistit, že mý zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou
zpracovávat tvé osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních
údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení
tvých osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových
vztahů se mnou. Bez tvého souhlasu nebudou tvé osobní údaje vydány žádné jiné
třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018 a nahrazují předchozí Ochranu
osobních údajů.

Ziara - Průvodkyně potěšením života